Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Mu Victor Xưa
Phiên bản : Season 2 Classic 5 Class Season 2 Website : Muvictor.com
EXP : 35x - Tỉ Lệ Drop: 5% Tạo Đấu Sĩ (MG) : 180 Level Trang Tài Khoản : Muvictor.com
Tối đa Cánh Cấp 2 - Trang bị 380 Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : Muvictor.com/#download
Giới hạn Reset 3 lần / ngày Tạo Guild : 300 Level
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 5 Rs 2000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/Muvictor.com
Antihack : Pro 99% Zen : 10.000.000 Groups : https://www.facebook.com/groups/Muvictor.com
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không Không Không
3 Không Không Không
4 Không Không Không Không
5 Không Không Không
6 Không Không Không Không
7 Không Không Không
8 Không Không Không
9 Không Không Không
Sub 10: Event Không PT Không Không Không Không Không
Sub 11: Event Không Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Boss Vàng Tấn Công 2-3 4-5 1h00, 3h00 ,9h00 ,11h00, 15h00, 19h00 Box Kundun 1-5 Box 1,2,3 : Lorencia, Noria, Devias
Box 4 : Atlans
Box 5 : Tarkan
Đi săn

Blood Castle 2-3 0h00, 8h00, 12h00, 14h00, 18h00, 20h30, 22h00 Tiêu diệt 400 quái BC7
nhận 1 ngọc vào rương
Sub PK có PK Tham gia tại Devias

Devil Square 2-3 0h30, 8h30, 12h30, 14h30, 18h30, 22h30 Tiêu diệt 400 quái DV6
nhận 1 ngọc vào rương
Sub PK có PK Tham gia tại Noria

Chaos Castle 3-5 7h30, 9h30, 11h30, 15h30, 19h30, 23h30 Đồ Thần, Ngọc Win CC6 sẽ nhận 2 Bless
10% Drop đồ thần
Sử dụng Giáp Hỗn Nguyên

Chaos Castle (VIP) 10 21h00 Đồ Thần, Ngọc Win CC6 sẽ nhận
10 Ngọc Bless + Soul
100% Drop đồ thần
Không Party, Không Buff

Binh Đoàn Phù Thủy 3-5 3h15, 11h15 ,19h15 ,23h15 01 Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi Săn

Rồng Đỏ 3-5 1h15, 9h15 ,15h15 ,17h15 01 Ngọc Tâm Linh Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi Săn

Summer Event 10 13h00 Ngọc,Zen Atlans và Lost 0 Không Party, Không Buff

Thỏ Ngọc Event 10 20h00 Ngọc,Zen Atlans và Lost 0 Không Party, Không Buff

Chiến Trường PK Team 10 21h15 Ngọc NPC Event PK tại Devias Không Party, Không Buff

Đại Chiến Boss Vàng 11 21h30 Box Kundun 1-5 All Boss Vàng tại Lorencia Đi Săn

Kundun xuất hiện 2-3 Hồi sinh sau 24 tiếng bị giết 1-2 Đồ Thần Mở ngày 20/08 Kalima 7

Quỷ Vương Boss 11 20h30 1-3 đồ Exl cấp 6 Mở ngày 25/08 Aida 1

Medusa Boss 11 21h45 1-3 đồ Exl cấp 7 Mở ngày 01/09 Atlans 0

Tháp Tinh Luyện 2-3 Mở lại sau 24 tiếng bị phá Giết Boss cuối có tỷ lệ ra đồ Exl Mở ngày 01/09 Kanturu 3

Công Thành Chiến 20 2 Tuần 1 lần Admin Công Bố Mở sau 2 tuần Open Beta Map Công Thành Chiến